— Lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Mikołaja Kopernika

05-220 Zielonka, ul. Powstańców 3