Lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 3

sp3

Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Janusza Korczaka

05-220 Zielonka, ul. Wilsona 34-36